0932 780 290 - 0938 292 480 |   chonuocmy@gmail.com

Danh Mục

Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Quý khách có thể thao tác đặt hàng theo các bước sau

→ Bước 1: Xem thông tin sản phẩm.

→ Bước 2: Chọn số lượng sản phẩm.

→ Bước 3: Chọn thêm vào giỏ.

→ Bước 4: Chọn giỏ hàng.

→ Bước 5: Chọn thanh toán.

→ Bước 6: Nhập thông tin người nhận.

→ Bước 7: Chọn phương thức thanh toán.

→ Bước 8: Xem lại thông tin giỏ hàng.

→ Bước 9: Xác nhận điều khoản.

→ Bước 10: Nhấn nút "Xác nhận đơn hàng"

 

scroll